srfkonsult-logo         SE Ekonomi

  S Erixon Ekonomi AB

 Drivs av mig, Susanne Eriksson. Jag arbetar som auktoriserad redovisningskonsult och startade min redovisningsbyrå 1989 som jag sedan 2011 driver i aktiebolagsform.

Min verksamhet riktar sig främst till små och medelstora företag som behöver hjälp med sin redovisning, bokslut, årsredovisningar och deklarationer samt koncernredovisning.

Jag arbetar med alla företagsformer; aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag, ideella föreningar och stiftelser.

Jag åker gärna ut till kunden och hjälper till med redovisningen på plats i företaget

Är medlem i SRF Konsulterna, vilket innebär att jag följer SRFs etiska regler REX samt har löpande kompetensutbildning för att bibehålla auktorisationen.

Mitt mål är att ge mina kunder en bra och kostnadseffektiv redovisning med hög kvalitet samt vid behov komma med råd till förändringar och förbättringar av kundens verksamhet.

Jag tror på en personlig och varaktigt relation till kunden

KONTAKT

Susanne Eriksson

070-281 44 12

susanne@seekonomi.se

S Erixon Ekonomi AB, Box 1137, 131 26 Nacka Strand